Regulamin

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

tobmar.pl

Czas realizacji zamówienie 24 godziny (od poniedziałku do piątku) 

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie
internetowym dostępnym pod adresem www.tobmar.pl, prowadzonym przez TOBMAR
Bugdał Tomasz, Bugdał Marcin Spółka Cywilna NIP: 9710725071, REGON: 368104310.
Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw
gospodarki.

1. Zakres obowiązywania regulaminu
 Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i
Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.
 Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.
 Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez
Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy
udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

2. Zawarcie umowy
Umowa sprzedaży zostaje zawarta z TOBMAR Bugdał Tomasz, Bugdał Marcin Spółka
Cywilna.
Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi ofertę zawarcia umowy
sprzedaży. W celu zawarcia umowy należy dodać wybrane produkty do koszyka zakupowego
i złożyć zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można
modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w tym celu z dostępnych
funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia.

Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący
zamówienie, składają Państwo wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku
zakupowym. Z chwilą wpłynięcia i zarejestrowania Państwa zamówienia w systemie
informatycznym naszego sklepu internetowego zawarta zostaje umowa sprzedaży. Po
złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem
zamówienia i zawarcia umowy.

3. Język i zasady utrwalania umowy
Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku Polskim, Angielskim
Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz
nasz Regulamin. Mogą Państwo także sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za
pośrednictwem konta klienta. Regulamin udostępniany jest również na stronie internetowej
naszego sklepu internetowego w sposób umożlwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie
i utrwalanie treści.

4. Dostawa produktów
W niektórych przypadkach do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty
przesyłki. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z nami
firm kurierskich. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz
kosztach przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz w specjalnej
zakładce informacyjnej na stronie naszego sklepu.

5. Płatności
W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:
 Przy odbiorze towaru (dla kuriera)
Najszybsza forma zamówienia. U kuriera zapłacicie Państwo kartą płątniczą, bądź gotówką
(płatność dodatkowa za tą usługę wynosi 4,00 zł). Kwota maksymalna pobrania w tej formie
wynosi 5 000 zł, zamówienie powyżej tej kwoty nie może zostać zrealizawna tą formą
płatności. Prosimy o przygotowanie wyliczonej kwoty za swoje zamówienie, w celu
przyśpieszenia odbioru towaru.
 Przelew tradycyjny
Płatność przelewem może wydłużyć czas realizacji zamówienia maksymalnie o 1 dzień
roboczy. Towar wysyłany jest zgodnie z terminami podanymi podczas składania zamówienia
dopiero po zaksięgowaniu środków na naszym koncie bankowym. O  zaksięgowaniu wpłaty

informujemy droga mailową. Wpłatę za zakupione towary należy wykonać na konto
bankowe: PL 14102039740000560203275930 – Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski SA W tytule przelewu prosimy o podanie jedynie numeru, który otrzymają Państwo e-
mailem po zakończeniu zakupów. Jeżeli zależy Ci na szybkim dostarczeniu towaru,
sugerujemy wybór płatności przy odbiorze.
 Szybki przelew online
Bezpieczna, komfortowa i szybka forma płatności elektronicznej świadczona za
pośrednictwem  ” PAYU S.A.UL. GRUNWALDZKA 186, 60-166 POZNAŃ ” –  Przy
wyborze tej formy płatności za zamówienie w sklepie tobmar.pl, zostaniesz automatycznie
przekierowany na stronę PAYU S.A gdzie będziesz mógł zrealizować szybki przelew za
pośrednictwem banku prowadzącego Twój rachunek. Towar wysyłany jest zgodnie z
terminami podanymi podczas składania zamówienia, od razu po zaksięgowaniu środków na
naszym koncie bankowym.
 Karty płatnicze
[Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro]. Bezpieczna, komfortowa
i szybka forma płatności elektronicznej świadczona za pośrednictwem  „PAYU S.A” Towar
wysyłany jest zgodnie z terminami podanymi podczas składania zamówienia, od razu po
zaksięgowaniu środków na naszym koncie bankowym. W przypadku wystąpienia
konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą,
sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
Zamawiającego.
 BLIK
forma płatności elektronicznej świadczona za pośrednictwem  ” KAR-TEL SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Towar wysyłany jest zgodnie z terminami
podanymi podczas składania zamówienia, od razu po zaksięgowaniu środków na naszym
koncie bankowym.
Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych
z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz
ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz
na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów
płatności.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza
odstąpienia od umowy
Konsument, ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od
dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub
części.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
(TOBMAR Bugdał Tomasz, Bugdał Marcin Spółka Cywilna Ul. Płocka 64, 09-500
Gostynin, Polska, marcin024@poczta.fm, telefon: +48 602736238) o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo
wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza
odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta
kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty
płatniczej Zamawiającego.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu
prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich
samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba
że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem
płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać rzecz nam lub na adres TOBMAR Bugdał Tomasz, Bugdał
Marcin Spółka Cywilna (Ul. Płocka 64, 09-500 Gostynin, Polska), niezwłocznie, a w każdym
razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od
niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem
terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. W
przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób

odesłane pocztą, wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 120
PLN.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
TOBMAR Bugdał Tomasz, Bugdał Marcin Spółka Cywilna
Płocka 64, 09-500 Gostynin
adres e-mail: marcin024@poczta.fm lub sklep@tobmar.pl
tel. 602736238

Ja/My(*)                                niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*)/umowy dostawy następujących rzeczy(*):

1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………

3. …………………………………………………………

4. …………………………………………………………

– Nr zamówienia: ……………………………………..
– Data odbioru …………………………………………
– Imię i nazwisko Konsumenta(ów) …………………………………………
– Adres Konsumenta(ów) ……………………………………………………………..

……………………..
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ………………………..

8. Szkody powstałe podczas transportu
Dotyczy Konsumentów: W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep
zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli
zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w
czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u
doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu
kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia,
w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady opisanych w punkcie
poniżej. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych
roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio
związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona
dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego):
Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu produktu przechodzi na
Państwa w momencie jego wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie
lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę,
ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do
wydania go Państwu oraz za zawinione przez przewoźnika opóźnienie w dostarczeniu
przesyłki.

9. Rękojmia, gwarancje i odpowiedzialność sprzedawcy
Dotyczy Konsumentów: Zobowiązani jesteśmy dostarczyć produkty (rzeczy) wolne od wad.
Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za
wady) w zakresie określonym w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego. Odpowiadamy z
tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia
wydania rzeczy Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz
ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.
Reklamacje można składać:
 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:marcin024@poczta.fm sklep@tobmar.pl
 na piśmie na adres: TOBMAR Bugdał Tomasz, Bugdał Marcin Spółka Cywilna
Płocka 64, 09-500 Gostynin
Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od dnia jej złożenia. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile

uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt
dostarczyć wadliwą rzecz pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na
rodzaj rzeczy lub sposób zamontowania, jej dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione,
zobowiązani są Państwo udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się ona znajduje.
Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze
dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.
Dotyczy Przedsiębiorców: W przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą, na
podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z
tytułu rękojmi za wady rzeczy zostaje wyłączona.
Nasz serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: Kontakt tel: 48 519 779 378 / 797
741 458. Od Poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:30.

10. Usługi świadczone drogą elektroniczną
W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz
składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną
przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W
ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz
zapisu plików Cookies. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego
w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o
charakterze bezprawnym.
Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z
aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie
zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne. Powyższe dotyczy
również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta
klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego sklepu. O wszelkich wykrytych
nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu
internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych
wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z
technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju
oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów
Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego
sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do

ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym
adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów
konsumenckich”.
Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do
internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR).
Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi
Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów
wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów
jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i
sprzedawca) wyrażą na to zgodę.

12. Postanowienia końcowe
Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw
Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu
z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w
miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe
regulacje.
Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych z nami
obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów.
Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym
podmiotem publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich
sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd
właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających
umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4)
Kodeksu cywilnego.