Klauzula fanpage

Polityka prywatności fanpage Facebook

Za prowadzenie fanpage Tobmar odpowiedzialność ponosi administrator danych.
Administrator danych osobowych:
Współadministratorzy danych osobowych, wspólnicy spółki Tobmar Marcin Bugdał, Tomasz Bugdał S.C , z siedzibą :ul. Płocka 64, 09-500 Gostynin : 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE TOMBUGS BHP, P-POŻ., GAZY TECHNICZNE TOMASZ BUGDAŁ, USŁUGI P-POŻ., GAZY TECHNICZNE BUGDAŁ MARCIN.

W ramach tej działalności administrator gromadzi i przetwarza część danych udostępnianych mu przez użytkowników Facebooka. Zapewniamy, że działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka, zaznaczany także, że polityka naszego fanpage’a może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku.

 
Kontakt z administratorem: biuro@tobmar.pl


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące dane osobowe:
o identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick)
o zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
o inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik, które otrzymujemy w wyniku podejmowanych przez Państwa aktywności na naszej stronie. Przekazywanie nam tych zdjęć jest całkowicie dobrowolne.
o treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (w rozmowach tych często podają Państwo nam swój adres e-mail, numer telefonu , otrzymujemy także opis, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).
2. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
3. Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook, chyba, że w jej wyniku dojdzie do zawarcia umowy.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:
o art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą wyrażają Państwo kierując do nas zapytanie.
o art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z zainteresowaniem naszymi usługami/ produktami – chęcią zawarcia z nami umowy,
o art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład przesłanie Państwu komunikatu o usłudze/ produkcie, promocji, którym jesteście / możecie być zainteresowani.
5. Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy, jeśli do takiej dojdzie.
6. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora.
7. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia
wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.
8. Każdy użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:
o dostępu do treści swoich danych,
o prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
o prawo do ich sprostowania,
o prawo do usunięcia,
o prawo do ograniczenia przetwarzania,
o prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
o prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).
o prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
9. W przypadku jakichkolwiek żądań dotyczących wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.
10. Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem a użytkownikiem Facebooka jest w pełni dobrowolne, zawsze mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych.
11. Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane.