Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Wykorzystywania Plików Cookies w Serwisie Internetowym Tobmar Marcin Bugdał Tomasz Bugdał S.C.

Spis Treści

Wstęp

 1. Administrator Danych Osobowych.
 2. Kiedy i w Jakim Celu Przetwarzane są Twoje Dane Osobowe?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, kiedy:

2.1 Odwiedzasz Nasze Serwisy Internetowe.

2.2 Korzystasz z poszczególnych funkcjonalności Serwisów Internetowych.

2.3 Aktywujesz mechanizmy pozwalające na łączenie się z Twoimi kanałami w portalach społecznościowych.

2.4 Kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

2.5 Zakładasz konto w jednym z naszych Serwisów.

2.6 Oferujemy Ci nasze towary i usług oraz naszych zaufanych partnerów.

2.7 Dokonujesz zakupu u naszych kontrahentów biznesowych.

2.9 Realizujemy umowę sprzedaży.

2.10 Rozpatrujemy reklamacje, skargi i wnioski oraz odpowiadamy na Twoje pytania.

2.11 Będziemy musieli ustalić, dochodzić i egzekwować roszczenia oraz bronić się przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed organami egzekucyjnymi

2.12 Aplikujesz do nas przesyłając swoje CV w odpowiedzi na nasze ogłoszenie rekrutacyjne.

 1. Na Jakiej Podstawie Przetwarzane są Twoje Dane Osobowe?.
 2. Kto Może być Odbiorcą Twoich Danych Osobowych?.
 3. Profilowanie.
 4. Pliki Cookies.

6.1 Czym są pliki Cookies?

6.2 W jakim celu używamy plików Cookies?

6.3 Jakich plików Cookies używamy?.

6.4 Nie chcę ciasteczek! Czyli jak usunąć pliki Cookies?

 1. Jak Długo Administrator Przechowuje Twoje Dane?

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

 1. Transfer Danych Osobowych do Państw Trzecich.

 

Wstęp

Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności Serwisu Internetowego :

(zwanym dalej „Serwisem”)

Właścicielami Serwisu Internetowego Tobmar są Marcin Bugdał i Tomasz Bugdal  – prowadzący spółkę cywilną pod nazwą  Tobmar Marcin Bugdał Tomasz Bugdał S.C. z siedzibą przy ul. Płockiej 64, 09-500 Gostynin,  NIP:  9710725071, REGON: 368104310.

Dane osobowe zbierane przez wspólników Spółki przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), (zwane dalej „RODO”).

Właściciele Serwisu Internetowego Tobmar podejmują działania mające zapewnić ochronę przekazanych mu informacji, w szczególności zaś danych osobowych. Właściciele z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym zapewniające ochronę przetwarzanych danych przed naruszeniami bezpieczeństwa prowadzącymi do ich przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu.

1.Współadministratorzy Danych Osobowych

Dane osobowe przetwarzane w Serwisie są współadministrowane przez wspólników spółki Tobmar Marcin Bugdał Tomasz Bugdał S.C. z siedzibą główną przy ulicy : Płockiej 64, 09 – 500 Gostynin  NIP: 9710725071  REGON: 368104310 :

 • PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE TOMBUGS BHP, P-POŻ., GAZY TECHNICZNE TOMASZ BUGDAŁ, NIP 9710708977 , REGON: 147301414,
 • USŁUGI P-POŻ., GAZY TECHNICZNE BUGDAŁ MARCIN, NIP 9710679075, REGON 142574627.


Na podstawie art. 26 RODO wspólnicy są współadministratorami danych osobowych, gdyż razem ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i wspólnie prowadzą ujednoliconą dokumentację systemu ochrony danych osobowych. 

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą:

 • poczty elektronicznej: biuro@tobmar.pl lub
 • poczty tradycyjnej: Tobmar Marcin Bugdał Tomasz Bugdał S.C., ul. Płocka 64, 09-500 Gostynin.

2. Kiedy i w Jakim Celu Przetwarzane są Twoje Dane Osobowe?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, kiedy:

2.1 Odwiedzasz Nasz Serwis Internetowy

To znaczy przeglądasz stronę WWW naszego Serwisu. Przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz adres IP za pośrednictwem plików Cookies.

2.2 Korzystasz z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego Tobmar

Zbieramy Twoje dane, aby ułatwić Ci korzystanie z Serwisu Internetowego Tobmar oraz aby zapewnić bezpieczeństwo informatyczne Serwisu Internetowego Tobmar. Zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie  oraz ilości czasu spędzanego na określonych stronach WWW.

2.3 Aktywujesz mechanizmy pozwalające na łączenie się z Twoimi kanałami w portalach społecznościowych

Po aktywacji tych mechanizmów Twoje dane osobowe mogą być przesłane do dostawcy portalu społecznościowego takiego jak na przykład Facebook. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Twojej zgody. Informujemy, że Tobmar Marcin Bugdał Tomasz Bugdał S.C nie ma wpływu na procesy przetwarzania danych osobowych, które są realizowane przez tych dostawców, dlatego prosimy o zapoznawanie się z politykami prywatności publikowanych dla tych stron.

2.4 Kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego

W tym wypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe podane nam w formularzu kontaktowym, są one wykorzystane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji i odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, zgodnie z treścią Twojego zapytania lub wiadomości. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia przez Tobmar  informacji zwrotnej.

2.5 Zakładasz konto w jednym z naszych Serwisów

Podczas gdy zakładasz konto przetwarzamy wszystkie podane przez Ciebie dane w formularzu rejestracyjnym w celu rejestracji i weryfikacji Twojego konta.

2.6 Oferujemy Ci nasze towary i usług oraz naszych zaufanych partnerów

W tym celu przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie za pośrednictwem plików Cookies. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi. Poza Serwisem korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwis. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików Cookies.

2.7 Dokonujesz zakupu u naszych kontrahentów biznesowych

2.8 Realizujemy umowę sprzedaży

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów w celu realizacji umowy sprzedaży np. w celu realizacji wysyłki zamówionych przez Ciebie Towarów.

2.9 Rozpatrujemy reklamacje, skargi i wnioski oraz odpowiadamy na Twoje pytania

Przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach, skargach i wnioskach lub w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie, jak również dane dotyczące transakcji i innych świadczonych przez nas usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków.

2.10 Będziemy musieli ustalić, dochodzić i egzekwować roszczenia oraz bronić się przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed organami egzekucyjnymi

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie towarów oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub takie, które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej.

2.11 Aplikujesz do nas przesyłając swoje CV w odpowiedzi na nasze ogłoszenie rekrutacyjne

W ramach procesów rekrutacyjnych, przetwarzamy Twoje dane osobowe, które przekazujesz nam w CV lub życiorysie jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy:

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;
 • w celu prawidłowej realizacji umowy;
 • w celu wykonania obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą jako pracodawcy, takich jak obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych, realizowanie zobowiązań podatkowych i ubezpieczeniowych;
 • w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią; oraz
 • w wyjątkowych sytuacjach na podstawie Twojej zgody np. w celu wykorzystania Twojego wizerunku na potrzeby działań marketingowych administratora lub w przypadku dostarczenia w CV dodatkowych informacji z Twojej inicjatywy.

3. Na Jakiej Podstawie Przetwarzane są Twoje Dane Osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w oparciu o wynikającą z RODO podstawę prawną:

 • 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy o pracę oraz innych zawartych z Tobą umów: umowy kupna – sprzedaży, umowy o świadczenie usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą – np. w celu aktywacji mechanizmów pozwalających na łączenie się z Twoimi kanałami w portalach społecznościowych.
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących (zwłaszcza obowiązek prawny związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług czy obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych, realizowanie zobowiązań podatkowych i ubezpieczeniowych);
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, to jest:
  1. przetwarzanie danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Serwisem, w tym świadczonymi usługami;
  2. przetwarzanie danych w celu prowadzenia korespondencji i odpowiedzi na zadane pytania, zgodnie z treścią zapytania lub wiadomości oraz sprawnej realizacji zamówienia/ umowy sprzedaży z osobą wskazaną do kontaktu;
 • zbieranie danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszych Serwisów;
 1. przetwarzanie danych osób podanych w zamówieniu / umowie jako osoby kontaktowe do realizacji danego zamówienia / umowy.

4. Kto Może być Odbiorcą Twoich Danych Osobowych?

Odbiorcą Danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe. W naszym przypadku mogą to być:

 • Współpracownicy spółki
 • Podmioty świadczące usługi marketingowe,
 • Podmioty świadczące usługi statystyczne oraz analityczne,
 • Podmioty świadczące na rzecz spółki usługi informatyczne, hostingowe, techniczne oraz organizacyjne,
 • Podmioty świadczące na rzecz spółki usługi prawne, doradztwa podatkowego, rachunkowe oraz kadrowo-płacowe,
 • Firmy świadczące na rzecz spółki usługi transportowe,
 • Organy publiczne,
 • Urzędy i instytucje państwowe, wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

5. Profilowanie

W związku z prowadzeniem Serwisu możemy dokonywać profilowania, wykorzystując Twoje dane osobowe. Profilowanie to może być dokonywane na podstawie Twoich dotychczasowych działań. Polega ono na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam lub dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami możesz być zainteresowany, i na przedstawieniu Ci dobranej w ten sposób oferty.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

6. Pliki Cookies

Nasz Serwis jak większość witryn internetowych, korzysta z plików Cookies (tzw. ciasteczek).

Podczas odwiedzania naszych witryn prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych zaufanych partnerów.

Zanim klikniesz „Akceptuję ciasteczka” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych zaufanych partnerów oraz przekazujemy informacje o tzw. Cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres. Zawsze możesz edytować swoje preferencje dotyczące Twojej zgody klikając ustawienia zaawansowane Cookies.

Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych celach marketingowych przy współpracy zaufanych partnerów. Zaufani partnerzy to firmy z obszaru e-commerce, reklamodawcy i podobne organizacje, z którymi spółka współpracuje lub które polecane są przez międzynarodowe organizacje branżowe takie jak np. organizacja IAB (Interactive Advertising Bureau).

Spółka w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarza Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. Jeśli zaakceptujesz stosowanie plików Cookies, nie dokonując zmian w ustawieniach twojej przeglądarki spółka będzie również instalować na Twoich urządzeniach pliki Cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików.

6.1 Czym są pliki Cookies?

Pliki Cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6.2 W jakim celu używamy plików Cookies?

 • w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika,
 • używane są także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. Równocześnie pliki „Cookies” wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym,
 • używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika,
 • w celu dopracowania i sprawnego działania stron internetowych, w tym badania wydajności stron internetowych,
 • pliki „Cookies” są także wykorzystywane do identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlana reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika na stronach internetowych.

6.3 Jakich plików Cookies używamy?

 • Niezbędne pliki Cookies (ciasteczka sesji) – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać,
 • Ciasteczka zawierające indywidualne ustawienia -służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika. Służą większości funkcjonalności stron internetowych; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo,
 • Anonimowe ciasteczka statystyczne i analityczne – ciasteczka statystyczne i analityczne pozwalają nam zrozumieć zachowanie odwiedzających naszą witrynę poprzez zbieranie anonimowych danych i ich raportowanie,
 • Marketing i reklamy -marketingowe pliki Cookies służą do śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Chodzi o to, aby wyświetlać reklamy, które są trafne i przyciągają uwagę poszczególnych użytkowników, a tym samym są bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych. Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa; ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela strony internetowej przychodów subsydiujących jej działanie,

6.4 Nie chcę ciasteczek! Czyli jak usunąć pliki Cookies?

 • Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu
 • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 • Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome,
  2. w przeglądarce Firefox,
 1. w przeglądarce Opera,
 2. w przeglądarce Safari,
 3. w przeglądarce Microsoft Edge,

Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.

7. Jak Długo Współadministratorzy Przechowują Twoje Dane?

 1. Dane są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego celu przetwarzania, a także przez okres związany z rozliczalnością naszych działań w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku procesu rekrutacji, w sytuacji niepodjęcia współpracy, Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba, że wyrazisz odrębną zgodę na ich przechowywanie na potrzeby kolejnych rekrutacji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub do momentu wycofania zgody.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli uznasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Współadministratorzy  danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielą Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Współadministratorzy danych osobowych poinformują Cię o takim przedłużeniu.

W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt za pomocą:

 • poczty elektronicznej: biuro@tobmar.pl lub
 • poczty tradycyjnej: Tobmar Marcin Bugdał Tomasz Bugdał S.C., ul. Płocka 64, 09-500 Gostynin.

8. Transfer Danych Osobowych do Państw Trzecich

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych do Państw Trzecich. Może się zdarzyć, iż w celu realizacji naszych zadań marketingowych, nasi zaufani partnerzy skorzystają z serwerów znajdujących się poza Europą. W tej sytuacji Tobmar  zapewnia zawarcie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania/analizę treści regulaminów, a nasi zaufani partnerzy zapewniają, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Nasi Partnerzy mogący przetwarzać dane osobowe w Państwach Trzecich to Facebook, Inc (Zasady Ochrony Prywatności Facebook ), Google LLC (Zasady Ochrony Prywatności Google).